You are here

Datum en tijd instellingen in Linux

In dit document ga ik in op het instellen van de datum en tijd, zonder daarvoor direct een X omgeving te moeten hebben. Lekker stoeien vanuit bash dus ;)

Allereerst is het handig om te weten dat je pc 2 klokken bij houdt, een hardware klok (vanuit het BIOS geregeld), en een software klok die door het OS wordt geregeld. Als we dus een aanpassing maken aan de klok, en we willen die aanpassing bewaren, zul je de zelfde tijd en datum ook in de hardware klok moeten doorvoeren, anders is na de eerste reboot alles voor niets geweest

In Linux heb je de keuze om de hardware klok in te stellen op UTC, of op de lokale tijd. Het heeft de voorkeur om de hardware klok in te stellen op UTC, zodat zomer en wintertijd gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd.Instellen van de tijdzone

De tijdzone is in Linux is in feite niets meer dan een link naar een bestand. Het bestand /etc/localtime is dus een symlink naar een bestand in /usr/share/zoneinfo, in mijn geval verwijst deze naar /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam.
Staat de tijdzone van jouw pc verkeerd, kun je deze wijzigen door het volgende commando in te typen:

#ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

Verder kunnen we in het bestand /etc/sysconfig/clock aanpassen met een text-editor, en de regel die begint met UTC= de optie true of false meegeven. Linux kijkt tijdens boot naar dit bestand om de tijd in UTC of lokale tijdzone in te stellen.De klok gelijk zetten

Er zijn 2 manieren om de klok goed te zetten, handmatig of via een tijdserver (via de Internet verbinding).

Handmatig doen we dit met het commando date.
Als je de klok wilt instellen op 5 november, 13:15u, kun je het volgende intikken:

#date 11051315

Als je ook het jaar wilt wijzigen, kun je dit er gewoon achter plaatsen:

#date 110513152006


Om de klok via een tijdserver in te stellen kunnen we gebruik maken van ntpdate. Tik bijvoorbeeld het volgende:

#ntpdate nl.pool.ntp.org

Uiteraard kun je nl.pool.ntp.org ook vervangen voor een vaste tijdserver, de ntp.org pool geeft steeds weer een andere ntp server op.
De hardware klok aanpassen

Om de hardware klok aan te passen aan de huidige systeemtijd, tik je het volgende commando:

#/sbin/hwclock --systohc

Of, als je de hardware klok op UTC ingesteld wilt hebben:

#/sbin/hwclock --systohc --utcBronnen

Een groot deel van dit document is een vrije vertaling van deze pagina:
http://www.linuxsa.org.au/tips/time.html

Voordat ik bovenstaande pagina echter had gelezen, wist ik al hoe ik de tijd goed kon stellen met ntpdate, en hoe dit opgeslagen kon worden in de hardware klok. Die informatie had ik uit het script op deze pagina:
http://martybugs.net/smoothwall/timesync.cgi